Hải Sâm Vú Trắng Khô

Hải sâm tươi sau khi làm sạch được luộc chín rồi mang đi phơi khô. Hải sâm khô được chế biến tuân thủ theo tiêu chuẩn xuất khẩu, luộc 2 lần đảm bảo sạch muối, Tỷ lệ chế biến: 3.0 - 3.2 kg tươi/ --->1 kg khô
Trọng lượng: 300- 500gr/ con.